Met het initiatief Koolstofarm Bouwen wil het Udense bedrijf Q-vention de gehéle bouwketen verduurzamen. Het doel: duurzame en betaalbare EPS-woningen die het milieu minimaal belasten.

Q-vention is een bijzondere speler in een vrij conservatieve branche: de bouwwereld. Sinds 2008 verovert het bedrijf uit Uden de markt met woningen die niet zijn opgebouwd uit beton, maar uit EPS: stevig, lichtgewicht blokken van hoogwaardig piepschuim. Waar beton een bouwmateriaal is met een hoge CO2-footprint (zaken als delving, productie en transport en recycling brengen een hoge uitstoot met zich mee), is EPS bij uitstek geschikt voor het bouwen van betaalbare, goed geïsoleerde en energiezuinige woningen met veel woongenot.

 

 EPS

Zeker in een tijd waarin er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en er sprake is van een tekort aan betaalbare woningen, vormen de EPS-woningen een aantrekkelijk alternatief voor traditionele betonwoningen. Toepassing van EPS leidt tot projectkosten die zo’n 30 procent lager liggen dan bij traditionele bouw.

Sociaal doel

Bovendien streeft Q-vention met zijn EPS-bouwmethode nadrukkelijk een sociaal doel na. In een tijd waarin veel oudere vaklui werkloos thuis zijn komen te zitten, schakelt Q-vention deze mensen (vaak met een grote afstand tot de arbeidsmarkt) in voor de bouw van EPS-woningen. Bovendien vloeit de winst die Q-vention maakt deels terug maar de lokale gemeenschap ter versterking van de omgeving. Een duurzame en sociale samenleving, dát is waar het bedrijf voor staat.

Nul uitstoot

Het nieuwste initiatief van Q-vention luistert naar de naam Koolstofarm Bouwen. Snel, efficiënt en duurzaam bouwen wordt steeds belangrijker. In het Bouwbesluit heeft het kabinet de ambitie uitgesproken dat in 2020 in Nederland alleen nog maar energieneutraal gebouwd wordt. De energieprestaties van gebouwen worden afgemeten aan de EPC, de energieprestatiecoëfficiënt. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het gebouw. Nieuwbouw moet vanaf dat jaar voldoen aan een EPC van 0.

Duurzame bouwketen

Met het initiatief Koolstofarm Bouwen wil Q-vention de gehele keten verduurzamen, zo streven we naar een proces dat tijdens de bouw helemaal geen CO2 meer wordt uitgestoten. Doel is om al vanaf de tekentafel te onderzoeken hoe in de hele keten kan worden ingegrepen om  bouwen zo  efficiënt  mogelijk te houden. Dat betekent bijvoorbeeld dat het transport van bouwmaterialen elektrisch plaatsvindt. Maar ook  op het betrekken van de lokale gemeenschap, als op de mensen die de bouw mogelijk maken.  bijvoorbeeld voor de productie van de EPS-bouwblokken. Dit alles vindt plaats in een keten die Koolstofarm Bouwen als toekomst perspectief ziet. In de toekomst zullen steeds vaker de EPS-blokken worden geproduceerd op basis van ‘biofoam’, afkomstig uit gras. Groot voordeel van gras als grondstof is dat het wereldwijd voorradig is en het het tijdens de groei CO2 uit de lucht opneemt.

Duurzame dinsdag

Q-vention biedt het idee van Koolstofarm Bouwen op de eerste dinsdag van september aan aan het kabinet. Staatssecretaris Dijksma (Milieu) neemt op deze ‘Duurzame Dinsdag’ de uitgewerkte plannen rond koolstofarm bouwen in ontvangst.

Weten hoe het precies zit?

Stop met zoeken! Bij ons vind je het allemaal. Neem contact met ons op via info@q-vention.nl of 06-57571236 voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek.

Over 

Q-vention staat voor maatschappelijk bouwen met eindeloze mogelijkheden. Hoe? Met drie belangrijke bouwstenen: onze jarenlange ervaring met duurzaam bouwen als expertise, ons vermogen om vooruitstrevende ideeën te realiseren, én onze visie op het verbinden van mensen. Samen bouwen we aan een betere toekomst. Winst dus voor iedereen!

  • googleplus
  • facebook
  • twitter
Share This