Q-vention werkt samen met Economic Board Utrecht aan een project overstijgend samenwerkingsverband, met de intentie om voor Utrecht bij te dragen aan de gewenste en noodzakelijke schaalvergroting om 50.000 sociale huurwoningen te transformeren naar NOM (Nul-op-de-Meter).Dat er een ‘nul-op-de-meter’ markt is, blijkt uit de initiatieven die al lopen. Ivo Opstelten (lector Nieuwe energie in de stad; Hogeschool Utrecht; Energiesprong; Utrecht 2040): “De waarde van een woning stijgt enorm door zo’n duurzame renovatie.

utrecht-hoograven

Na-isolatiesysteem

Voor deze categorie woningen heeft Q-vention de patent pending oplossing met EPS Na-isolatieblokken. Dit is een na-isolatie systeem, waarmee EPS 150 SE isolatieblokken en bijvoorbeeld steenstrips en/of stuc worden gecombineerd en op specialistische wijze bevestigd aan een bestaande buiten- of binnenwand.  Het is niet alleen financieel maar ook technisch en simpel uitvoerbaar – om de bestaande woningvoorraad in Utrecht te helpen met de gewenste transformatie met de NOM opgave. Q-vention© The Next Step in Building.

Wijkeconomie en leefbaarheid

Daarmee maken we de gewenste en wezenlijke stap naar een modern patent pending renovatieproduct volgens het uitgangspunt van Nul-op-de-Meter. Hierbij wordt de energierekening van de huurder ingezet voor de kwaliteitsverbetering van de woning. Q-vention biedt voor de renovatie van huurwoningen de nieuwe voedingsbodem en “past” dus in het schaalvergrotings-‘mandje’ van de overheid. Een project overstijgend samenwerkingsverband met wooncorporaties en overheid (publiek-private samenwerkingen) op basis van vertrouwen & gelijkwaardigheid gekoppeld aan de nieuwe wijkeconomie.

Innovatief aanbesteden

Concreet gaat het hierbij om het invullen van de vraag om energetische verduurzamingsmaatregelen aan te bieden, niet alleen voor in de nabije toekomst maar ook op de lange termijn. Omdat veel corporaties op dit moment de verduurzamingsprojecten aan het opstarten zijn, waarbij op zeer korte termijn dus energiebesparende maatregelen gekozen moeten worden, heeft Q-vention een hoge prioriteit. Het samenwerkingsverband helpt maatschappelijke opgaves schaalbaar te maken, de vraag te bundelen waarmee we volume organiseren en te versterken. De juiste beantwoording op het energieakkoord 2020.

Energieakkoord gouden kans voor nieuwe werkgelegenheid

Duurzaamheid staat anno 2016 niet meer ter discussie, ook niet bij de politiek. Grote bedreigingen van nu kunnen we gezamenlijk omzetten in kansen. Duurzaam bouwen kan nu zorgen voor een fundamentele omwenteling naar een prachtig mooi nieuw evenwicht tussen natuur en economie. Daarnaast voorziet Q-vention positieve maatschappelijke én economische effecten door toename van werkgelegenheid. Economische groei is mogelijk zonder toename van CO2-emissies. Ook het scholenveld, MBO, HBO en WO, is geïnteresseerd. Men wil de studie “Energiebouwmeester” opnemen als opleiding.

Weten hoe het precies zit?

Stop met zoeken! Bij ons vind je het allemaal. Q-vention zet zich in voor duurzame en betaalbare bouwprojecten. Neem contact met ons op via info@q-vention.nl of bel 06-57571236 voor een vrijblijvende afspraak.

Over 

Q-vention staat voor maatschappelijk bouwen met eindeloze mogelijkheden. Hoe? Met drie belangrijke bouwstenen: onze jarenlange ervaring met duurzaam bouwen als expertise, ons vermogen om vooruitstrevende ideeën te realiseren, én onze visie op het verbinden van mensen. Samen bouwen we aan een betere toekomst. Winst dus voor iedereen!

  • googleplus
  • facebook
  • twitter
Share This