De komende jaren ziet de bouwsector zich gesteld voor talrijke uitdagingen.

Q-vention heeft op allerlei vlakken een goede positionering in de bouw en dat vraagt om goede opleidingen op het gebied waar “innovatie en duurzaam” bouwen samen komen!!

 

Goede vakmensen vinden en opleiden, iedereen is het er over eens dat de tekenen voor bouw gunstig zijn.

Ben Verstraten: “Er zit meer werk aan te komen, maar we zijn er inderdaad nog niet. De prijzen staan nog altijd onder druk.“ Maar is de bouw klaar voor meer werk? Duidelijk is “Er is meer gekwalificeerd personeel nodig, van vakmensen tot kader en daarboven, en die zijn best lastig te vinden. Veel mensen zijn afgevloeid uit de bouw en naar andere sectoren gegaan terwijl de bouwsector zit te springen om vakmensen . Dat zie ik bij alle bedrijven waar ik binnenkom. Er zijn handen te kort, denk aan stucadoors en timmerlieden, maar ook kaderpersoneel wordt gezocht. En als ik zie hoe de gemiddelde leeftijd in rap tempo omhoog gaat, dan ligt ook daar een grote uitdaging om dat op te vangen.” Volgens de cijfers van het UWV zijn meer dan 100.000 mensen weggegaan, naar andere bedrijven of gaan werken als zzp’er. Wellicht hebben we er net 10 procent van terug. Er moet een inhaalslag worden gemaakt op het gebied van gedegen kennis en opleidingen, zeker als je kijkt naar up-to-date kennis en innovatieve technieken. Daarom moeten we mensen nu klaarstomen en jonge aanwas creëren.”

Innovatie en opleiden

Mensen behouden, meegaan met innovaties en werken aan de ontwikkeling van bedrijf en werknemers, is een volgend punt van aandacht. Volgens Ben Verstraten gaat de snelheid van veranderingen “alleen nog maar toenemen”. “Duurzaam bouwen, de veranderde logistiek in de bouw, verdergaande digitalisering. Daarop moet je inspelen en daarin moet je vooroplopen. De uitvoerder van toen, is niet meer. Het bouwonderwijs is daarin crucial.  Als we kijken naar calculatie dan is de techniek van het calculeren niet eens zo gek veel veranderd. De methodiek wel, het uittrekken uit 3D-tekeningen, er zit een verschuiving in waarmee je bezig bent, er wordt aanspraak gemaakt op andere kennis en vaardigheden. Neem iets als communicatie, je bent geen eenling in een bouwbedrijf, je doet het samen en communicatie is key tegenwoordig. Opleiden en ontwikkelen gaat veel verder dan technieken en methodes kennen. De eisen liggen veel hoger, aan de kant van de opdrachtgever en ook aan de kant van bedrijven als je werkt als ZZP’er.”

Fit met pensioen

Duurzame inzetbaarheid; Investeren in opleidingen en persoonlijke ontwikkeling is en blijft nodig om bij te blijven, maar het draagt ook bij aan meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. De elementen uit het duurzame inzetbaarheid verhaal. ‘Werkgevers en werknemers die ervoor zorgen dat ze fit blijven voor het steeds sneller veranderende werk, zijn op weg naar duurzame inzetbaarheid’ valt te lezen op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl.  Hoe ga je met je werk om? Wil je je hele leven blijven timmeren en is dat mogelijk? Creëer mogelijkheden om een opleiding te doen en trek andere taken naar je toe om met plezier aan de slag te blijven tot 67 jaar. Door opleidingen te volgen ontwikkel je je breder. Het probleemoplossend vermogen is gegroeid, naast zelfstandiger werken. Je leert ook jezelf presenteren op papier en voor publiek, heel belangrijk. Die skills dragen bij aan plezier in je werk houden en op termijn aan duurzame inzetbaarheid. Begin er het liefst zo vroeg mogelijk mee voordat je gesetteld bent, maar bedenk ook dat een tweede carrière altijd kan. Jongeren gaan vaak automatisch mee met veranderingen en leren eerder op een natuurlijke manier nieuwe methodes. Wat ouder personeel moet patronen doorbreken, maar omdat we moeten doorwerken tot 67 jaar moeten we in de breedte oog hebben voor opleidingen en omscholing. Hoe dat gaat uitpakken met de nieuwe cao waarin de eigen verantwoordelijkheid centraal staat met het persoonlijk opleidingsbudget voor werknemers, weet ik niet. De plannen zijn mooi, maar de praktijk is weerbarstiger. Dat de schouders eronder moeten is duidelijk, anders hebben we straks echt een probleem.“

Weten hoe het precies zit?

Stop met zoeken! Bij ons vind je het allemaal. Neem contact met ons op via info@q-vention.nl of 085-1305888 voor een vrijblijvende kennismakingsgesprek.

 

Avatar

Over 

Ben Verstraten zet als ondernemer en visionair mensen in beweging richting een duurzame economie en leefomgeving. "Ik wil zoveel mogelijk positieve impact creëren voor meer mensvriendelijke gebouwen, meer kennisdeling, meer innovaties, meer positieve businesscases, meer circulair, meer verbinding... Deze tijd is ongelofelijk leuk en spannend. Samen hebben we de sleutel in handen voor een duurzame toekomst."

  • googleplus
  • facebook
  • twitter
Share This