Q-vention Bouw App

Q-vention biedt haar opdrachtgevers een persoonlijk digitaal bouwdossier. Hierin staan belangrijke stukken zoals voortgang omgevingsvergunning, offertes en opdrachtbevestigingen.

Contact Info
Nederland 085 13 05 888 info@q-vention.nl Nomdenweg 2 9561 AM Ter Apel
Volg Q-vention

Q-vention koploper in circulaire economie!

Prof. dr. J. Jonker (Jan) hoogleraar Duurzaam Ondernemen: Uit landelijk onderzoek naar de Circulaire Economie door de Radboud Universiteit Nijmegen bleek Q-vention een van de koplopers te zijn!

De resultaten van dit onderzoek worden gepresenteerd op een congres op 18 mei 2017 in en naast de Eusebiuskerk in Arnhem. Q-vention is daar, als één van de deelnemers, aanwezig.

Wat is Circulaire Economie?

De CE (Circulaire Economie) streeft naar het sluiten van kringlopen zodat producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen zo veel en zo lang mogelijk hun waarde behouden. Circulair gaat verder dan recyclen. Bij recycling is het doel afval opnieuw in te zetten, terwijl bij circulair ondernemen het doel is afval te minimaliseren. Dat betekent dat aan de start al wordt nagedacht over hergebruik van materialen, zodat de cirkel weer kan worden gesloten. Dat laatste vergt veranderingen in de hele productie- en gebruiksketen.

Landelijk onderzoek naar Business Modellen Circulaire Economie

Het onderzoek naar de Circulaire Economie 2016/2017 is opgezet door de Radboud Universiteit Nijmegen. De onderzoekers wilden weten hoe bedrijven circulaire ideeën en principes in hun bedrijfsprocessen inzetten. Met de kennis die dit oplevert willen zij ontwikkelingen, strategieën en business modellen in beeld brengen die daarop aansluiten en zo bijdragen tot het versnellen van de circulaire economie.

Q-vention

Q-vention voelt als ontwerper en leverancier van een innovatieve manier om te bouwen een grote verantwoordelijkheid in het werken aan een duurzame toekomst. Q-vention is kritisch op de impact van activiteiten in de gehele keten in de traditionele bouw op het milieu. Daarom blijven we continu investeren in innovatie om de duurzaamheid van onze producten en diensten te ontwikkelen, zonder concessies te doen op kwaliteit en bruikbaarheid. Niet alleen gaan we voor behoud van grondstoffen, we streven er naar om binnen afzienbare tijd gebruik te maken van biologisch afbreekbare grondstoffen.

100% woongeluk met 50% korting op de woonlasten

Een voorbeeld van hoe Q-vention zijn visie vormgeeft, is het Q-vention®-bouwsysteem. Dit systeem is flexibel en kan worden afgestemd op individuele woonwensen en gebruik. Het is met een Rc-waarde van 8.4 extreem energiezuinig en dus klaar voor de nieuwe wettelijke eis BENG voor bijna energiezuinige gebouwen. Dat Circulair niet duur hoeft te zijn, bewijst Q-vention met Q-vention. De besparende eigenschappen hiervan maken deze huizen zeer aantrekkelijk voor de woonconsument. Q-vention garandeert 100% woongeluk met 50% korting op de woonlasten.

De Conferentie & Markt Circulaire Economieop 18 mei 2017 Arnhem bezoeken

De Conferentie & Markt Circulaire Economieop 18 mei 2017 Arnhem bezoeken

De resultaten van het BMCE-onderzoek worden gepresenteerd op een congres op 18 mei 2017 in en naast de Eusebiuskerk in Arnhem. Dit congres duurt van 09:30 uur tot 13.00 uur. Bezoekers krijgen een publicatie met de resultaten van het onderzoek.

Na de conferentie is iedereen welkom voor de Circulaire Economie Markt. Deze Markt vindt plaats tussen 13.00 en 17.00 uur op de Markt naast de Eusebiuskerk en is vrij toegankelijk en bestemd voor een breed publiek. Doel van deze markt is om op een positieve, speelse en interactieve manier te laten zien wat er in de circulaire economie gebeurt.

U kunt Q-vention hier ontmoeten en kennismaken met onze visie en werkwijze.

Post a Comment