Q-vention Bouw App

Q-vention biedt haar opdrachtgevers een persoonlijk digitaal bouwdossier. Hierin staan belangrijke stukken zoals voortgang omgevingsvergunning, offertes en opdrachtbevestigingen.

Contact Info
Nederland 085 13 05 888 info@q-vention.nl Nomdenweg 2 9561 AM Ter Apel
Volg Q-vention

Q-vention neemt deel in Grondstoffenakkoord

“Met het onderschrijven van het grondstoffenakkoord bevestigen we de verantwoordelijkheid van de bouwwereld in het algemeen en onze eigen organisatie in het bijzonder om zuiniger en slimmer met grondstoffen om te gaan.”

Passie is essentieel

Het grondstoffenakkoord vormt een belangrijke stap om sneller tot een circulaire economie te komen. “Wij vinden het hard nodig om nú al circulair bouwen in te voeren – ook al blijven we werken aan innovaties in de bouw. Ons doel is een totale vernieuwing van de bouwsector.“ Daarom zet Q-vention® stevig in op betrokkenheid met en van onze klanten.

Cradle to Cradle

Het Q-vention® bouwsysteem heeft al een hoge mate van circulariteit, maar kan nog beter. Niet alleen willen we kringlopen sluiten zodat materialen worden hergebruikt, maar we willen de producten zelf opnieuw gebruiken zodat de waarde behouden blijft. Dat betekent dat al bij het ontwerp wordt nagedacht over hergebruik van producten en bouwdelen. Dat laatste vergt veranderingen in de hele productie- en gebruiksketen. Onze kennis hierover willen we graag delen met opdrachtgevers en de overheid.

Circulaire bouweconomie

Circulaire bouweconomie

In 2050 dient de Nederlandse economie volledig te draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze transitie kunnen en willen veel partijen een rol spelen: bedrijven, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en veel meer. Lees meer over het nationaal grondstoffenakkoord op >> Circulaire Bouweconomie Nederland

Dankzij onze innovatieve grondstof- en productontwikkelingen, procesverbeteringen en het versterken van ons dienstenpakket bieden wij onze opdrachtgevers meer kwaliteit, meer zekerheid, meer gemak en lagere kosten. En dat betekend voor u een zeer comfortabele, energiepositieve woning met een gezond binnenklimaat!

Post a Comment