Het zijn niet altijd de grootste bouwers en gangbare namen die de meeste woningen bouwen. Soms zijn er relatief kleine bedrijven die de klant verrassen. 

In steeds meer nieuwbouwplannen van de gemeente is plaats voor kleinere projecten en daardoor is er ruimte voor kleinere, innovatieve organisaties. Maar de ruimte heeft, zeker ook te maken met de aanscherping van de wettelijk eisen om te zorgen dat er energie positieve woningen worden gebouwd. Ook rechtstreeks zakendoen met de klant lijkt de beste manier om goed te kunnen ondernemen, zo weten wij al vroeg in het stadium de woonwensen van de klant.

Beter inwinnen van informatie

Tegenwoordig ligt de hele productie van de onderdelen voor een huis in de fabriek, zoals de trappen, de keuken en de badkamer worden in 1 keer als complete unit samengesteld. Zelfs de gemetselde gevels en de stopcontacten worden in de fabriek voorbereid. Om met deze ontwikkeling een passend advies te geven aan de klant is het van belang dat we vooraf de woonwensen zo volledig mogelijk in beeld brengen. Vooral bij complexe bouwplannen of situaties waarbij klanten in grote mate afhankelijk zijn van hun hypotheek, is veel inwinnen van informatie relevant voor het geven van een goed advies. Ook is voldoende diepgang van deze informatie van belang. Het juiste advies en het onderling afstemmen is een sleutel tot succes.

Het belang van een goed doordacht bouwsysteem

En het kan zo veel beter, zoals Q-vention laat zien. De inspiratie voor hun nieuwe manier van werken halen zij uit andere technische sectoren zoals de auto- en vliegtuigindustrie. Ook in deze branches worden complexe bouwwerken in elkaar gezet met onderdelen die van over de hele wereld worden ontworpen en aangeleverd. Maar omdat het risico op falen hier niet wordt geaccepteerd, is het hele bouwproces gestandaardiseerd en gedigitaliseerd.

Deze digitalisering zorgt ervoor dat alle onderdelen, nog voordat ze worden geproduceerd, precies in en op elkaar passen. Dit garandeert een resultaat conform de vooraf gemaakte afspraken. En: binnen budget en oplevertermijn!

De vertaling naar een klantoplossing

Q-vention biedt haar klanten een persoonlijk digitaal bouwdossier. Hierin staan belangrijke stukken zoals voortgang omgevingsvergunning, offertes en opdrachtbevestigingen. Gebruikers worden automatisch geattendeerd op aankomende deadlines. Daarnaast kan de begeleider van het project goed zicht houden op de voortgang. Tevens zijn alle betrokken partijen op de hoogte van alle relevante informatie.

Dit is niet het enige voordeel van deze manier van werken. Het blijkt dat banken en andere hypotheekverstrekkers deze volkomen transparante werkwijze zeer op prijs stellen. Het geeft hen het grote voordeel dat ze op voorhand exact weten hoe het bouwproces zal verlopen, dat de woning geen onverwachte mankementen zal hebben en dus wat de woning waard zal zijn bij oplevering. Dat vereenvoudigt het hypotheekproces aanzienlijk. Zij zijn dan ook een grote voorstander en stimulans van digitalisering in de bouw.

100% zekerheid op bouwkwaliteit

Ons advies en ondersteuning eindigen niet na het tekenen van de aanneemovereenkomst of het geven van het advies. Q-vention blijft er doorlopend voor zorgen dat de bouwkwaliteit 100% blijft passen bij het doel van de klant, zijn situatie, en de afspraken die met hem zijn gemaakt. Hiermee wordt de onzekerheid uit het bouwproces weggehaald en is de omslachtige afbouwgarantie niet meer nodig, waarbij kopers worden opgezadeld met de verantwoordelijkheid om een huis goed te keuren terwijl ze daarvoor de expertise missen. Ook belangrijk te weten is dat het digitale bouwdossier een transparant betalingsschema mogelijk maakt en 100% zekerheid op levering geeft. Zo blijven alle geldstromen in veilige handen en weet de klant zeker dat de bouw wordt voltooid.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in het innovatieve bouwsysteem van Q-vention of wil je een huis laten bouwen? Stop met zoeken! Kom vrijblijvend met ons praten. We laten je graag alle mogelijkheden zien.

Neem contact met ons op via:
E.mail :  info@q-vention.nl
Tel :       085-1305888

Avatar

Over 

Ben Verstraten zet als ondernemer en visionair mensen in beweging richting een duurzame economie en leefomgeving. "Ik wil zoveel mogelijk positieve impact creëren voor meer mensvriendelijke gebouwen, meer kennisdeling, meer innovaties, meer positieve businesscases, meer circulair, meer verbinding... Deze tijd is ongelofelijk leuk en spannend. Samen hebben we de sleutel in handen voor een duurzame toekomst."

  • googleplus
  • facebook
  • twitter
Share This